Σταύρος Πέτρουλας

Διευθυντής Ψηφιακών Καναλιών, Εθνική Τράπεζα

Από το Μάρτιο του 2017 είναι Διευθυντής Ψηφιακών Καναλιών στην Εθνική Τράπεζα, έχοντας την ευθύνη των Τομέων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ΑΤΜ και Call Centre της Τράπεζας. Από το Φεβρουάριο του 2014 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής στην ίδια Διεύθυνση. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα τον Ιανουάριο του 2008, στον τομέα Συναλλακτικής Τραπεζικής για την υλοποίηση λύσεων Β2Β εκκαθάρισης συναλλαγών. Από το 1997 έως το 2007 εργάστηκε στην EFG Eurobank Ergasias σε θέσεις στο χώρο των Κεντροποιημένων Εργασιών (Operations) και εν συνεχεία του e-Business. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1994 ως σύμβουλος στη διεθνή εταιρεία Andersen Consulting σε έργα υλοποίησης εφαρμογών σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες.
Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Μηχανική Πολυμερών από το Cranfield Institute of Technology (Μ.
Βρετανία).