Παύλος Εμμανουηλίδης

Καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζμεντ, ALBA Graduate Business School

Ο Παύλος Εμμανουηλίδης είναι επιχειρησιακός σύμβουλος, επιχειρηματίας, και έκτακτος Καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζμεντ στο ALBA Graduate Business School. Έχει αποκτήσει Master’s και Διδακτορικό σε θέματα Επιχειρηματικής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο University of Southern California.

Ο κ. Εμμανουηλίδης ήταν καθηγητής Επιχειρηματικής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο SDA Bocconi στο Μιλάνο έχοντας προηγουμένως διατελέσει και Βοηθός Καθηγητή στο University of Southern California. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα διατηρεί στενές επαφές με τον επιχειρηματικό κόσμο έχοντας εκτενή συμβουλευτική και επιχειρηματική δράση.

Τα ερευνητικά και συμβουλευτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα Επιχειρηματικής Στρατηγικής, Ηγεσίας και Στρατηγικού Μετασχηματισμού, Διεργασίες Καινοτομίας και
Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, Στρατηγικής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Διεργασίες Στρατηγικής Ανάπτυξης σε υψηλά αλλά και μεσαία οργανωτικά επίπεδα, Ναυτιλιακή Στρατηγική και Καινοτομία.