Μιχάλης Παπαγεωργίου

Διευθυντής Management Consulting

O Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι Διευθυντής στο τμήμα Management Consulting  / IT Advisory  της KPMG που ειδικεύεται σε παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης  αξίας  ΙΤ (CIO Advisory) καθώς και σε υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών σε ERP platforms και Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης & Κοστολόγησης. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος σε έργα στρατηγικής και βελτιστοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω της τεχνολογίας και εξειδικευμένων εφαρμογών.

Έχει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στο χώρο της πληροφορικής, και ειδικότερα έχει εμπειρία και τεχνογνωσία σε: Διοίκηση Έργων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε οικονομικά θέματα, Pre-Sales και πλήρη διαχείριση έργων ERP (mainly SAP). Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα με αντικείμενο τόσο τη διαχείριση του έργου (project management) όσο και την υλοποίηση (ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση).

Ο Μιχάλης έχει διαχειριστεί και συμμετάσχει σε έργα sτους ακόλουθους κλάδους: Τράπεζες, Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών, Ασφαλιστικές,  Ναυτιλιακές,  Μεταφορικές, Εταιρίες Λιανικής και Super Market, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργειας, Βιομηχανία και στο Δημόσιο τομέα.