Κωνσταντίνος Μπάρος

Senior Consultant του Development Consulting Services Group της PLANET Α.Ε.

Senior Consultant του Development Consulting Services Group της PLANET Α.Ε. από το 2010, με 7ετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σημαντικούς πελάτες του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στα πεδία του Corporate και Project Finance, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και ειδικότερα του Financial Planning & Modelling καθώς και της υποστήριξης δικαιούχων αλλά και Διαχειριστικών Αρχών στον τομέα του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού συγχρηματοδοτούμενων έργων. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων σε κλάδους όπως αυτοί των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, των Κατασκευών, της Φαρμακοβιομηχανίας, της Ναυτιλίας, των Μεταφορών, της Εκπαίδευσης και του Εμπορίου.

Κάτοχος πτυχίου B.Sc. στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και πτυχίου MBA (Hons) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.