Ιωάννα Σαμπράκου

Αντιπρόεδρος ΕΜηΠΕΕ

Η κ. Ιωάννα Σαμπράκου είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ, www.computerengineers.gr) καθώς επίσης εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (www.tee.gr) επί 4 συναπτές θητείες, εκπροσωπώντας το σύνολο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΕ (ΕΕΕ Ηλεκτρονικών), και ΓΓ του “eTEE – Informatics & Communications Department» του ΤΕΕ (www.etee.org.gr), με ιδιαίτερη αρμοδιότητα σε θέματα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Είναι Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Πατρών) και κάτοχος Professional MBA (ALBA Business School). Είναι Προϊσταμένη Διεθνών Σχέσεων Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΠΥΜΕΔΙ.

Έχει διατελέσει Σύμβουλος σε 3 Υπουργούς Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διευθύντρια του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (και Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση/ΕΣΠΑ), εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές στον τομέα της Ψηφιακής Οικονομίας και των Τηλεπικοινωνιών, σε θέματα Digital Single Market και ICT entrepreneurship. Έχει συντονίσει το σχεδιασμό για την Εθνική Στρατηγική «Ψηφιακή Ανάπτυξη 2021», το Εθνικό Ευρυζωνικό Πλάνο (NGA Plan), τη διαπραγμάτευση για το ΣΕΣ2014-2020 στον τομέα ΤΠΕ, τη διαπραγμάτευση για το κλείσιμο των JEREMIE funds (ICT) καθώς επίσης και την εθνική διαπραγμάτευση με την Τρόικα (Μνημόνιο) στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών/ΤΠΕ την περίοδο 2012-2015.

Ασχολείται ενεργά με τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής και θεσμικού πλαισίου στον τομέα των ΤΠΕ με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας ουσιαστικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη στη χώρα,  ώστε η Ψηφιακή Οικονομία να δώσει πραγματική αξία στο τρίπτυχο Πολίτες-Κράτος-Επιχειρήσεις. Έχει ασχοληθεί ενεργά στην κατεύθυνση της βέλτιστης αξιοποίησης των επενδυτικών και διαφόρων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ειδικά στον τομέα των ΤΠΕ (όπως JEREMIEJunker package, ΣΕΣ2014-2020) στοχεύοντας στην προώθηση της ανάπτυξης, καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των startups και ΜΜΕ στις ΤΠΕ. Είναι αξιολογήτρια αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συντονίστρια της Πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “ITUAGORA” της ITU (“fostering ICT entrepreneurshipinnovation and youth”) με ρόλο επίσης στην προώθηση του Ελληνικού οικοσυστήματος ΤΠΕ στην ΕΕ και παγκοσμίως. Παλαιότερα έχει εργαστεί στην ATMEL S.A (wireless technologies και mobile communications), και ως R&D Engineer στο RACTI και στο Παν. Πατρών.

Έχει συμμετάσχει ως κριτής σε διάφορους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (πχ hackathon events σε TransportFintechSports Innovation,Tourism), είναι μέντορας στο ALBA «Venture Garden» (http://www.venturegarden.gr/), μέντορας στο Πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης «Be-Finnovative» της Εθνικής Τράπεζας (http://befinnovative.com/mentor/ioanna-sabrakou), και είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού ΤΠΕ της ΓΓΕΤ για το Πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (ΣΕΣ2014-20).