Γιώργος Μαρίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο Γιώργος Μαρίνος εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από το 1999.

Από το 2013 έχει την ευθύνη των internet και mobile εφαρμογών της Τράπεζας.

Ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων τα τελευταία 25 χρόνια, κυρίως στον Τραπεζικό τομέα.