Δέσποινα Κολιάρμου

Software Engineer, Εθνική Τράπεζα

Η Κολιάρμου Δέσποινα εργάζεται στη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας, με βασικό αντικείμενο θέματα ψηφιακής καινοτομίας και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών σε τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το 2001. Έχει πολυετή εμπειρία ως μηχανικός λογισμικού.
Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πλήθος έργων τόσο στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής όσο και σε έργα εξυπηρέτησης του εσωτερικού δικτύου της Τράπεζας.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ιατρική Πληροφορική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης