Ανδρέας Στεφανίδης

Επικεφαλής Aephoria.net, Πρόεδρος Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας και τέως Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών

Επικεφαλής της πρότυπης θερμοκοιτίδας Aephoria.net τον πρώτο οργανισμό εκπαίδευσης, επιτάχυνσης και εκκόλαψης αειφόρων επιχειρηματικών ιδεών στην Ευρώπη.

Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας και τέως Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών-ΟΕΣΥΝΕ.