Αλέξανδρος Μελίδης

Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης, Ίδρυμα Λαμπράκη

Ο Αλέξανδρος Μελίδης είναι διευθυντής ψηφιακής ανάπτυξης του Ιδρύματος Λαμπράκη. Η δημιουργία καινοτόμων οργανισμών που λειτουργούν με αξίες όπως η συνεργατικότητα, η ανοιχτότητα, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα είναι καθημερινό κίνητρο σε όλες του τις συνεργασίες.

Έχει συνεργαστεί με εταιρίες επικοινωνίας και ερευνών, με μη κερδοσκοπικές, και συμβουλεύει μεγάλους οργανισμούς στη στρατηγική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Την περίοδο 2009-2012 ανέλαβε συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των κυβερνητικών δράσεων της Διαύγειας και του opengov. Από το 2014 ως διευθύνων εταίρος της openwise συνεργάζεται με τη διεθνή πρωτοβουλία “Συμμαχία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση” (OGP) αναλαμβάνοντας το ρόλο του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Αξιολόγησης (IRM) για την καταγραφή της προόδου της ελληνικής κυβέρνησης στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση.

Γράφει επιλεκτικά στο http://almelidis.wordpress.com, μερικές παρουσιάσεις του είναι στο http://www.slideshare.net/almel και μπορείτε να του γράψετε στο almel01@gmail.com .