Άγγελος Τσακανίκας

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ-Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ-Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ στο πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ και Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στην ευρύτερη περιοχή των οικονομικών της καινοτομίας, την κοινωνικοοικονομική έρευνα και την κοινωνία της πληροφορίας. Από τον Μάιο του 2004 εργαζόταν στο ΙΟΒΕ σε διάφορες θέσεις, έχοντας διατελέσει και Διευθυντής Έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την τεχνολογική και επιχειρηματική στρατηγική, τα οικονομικά της καινοτομίας, και την επιχειρηματικότητας και τις σχετικές πολιτικές. Έχει ασχοληθεί με πλήθος ερευνών για την ελληνική οικονομία και επιλεγμένους κλάδους της, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις αντίστοιχες πολιτικές. Ηγείται της ελληνικής ερευνητικής ομάδας που συμμετέχει στο GlobalEntrepreneurship Monitor (GEM), ενώ είναι μέλος της ομάδας που συμμετέχει στην έκθεση ανταγωνιστικότητας του IMD. Διδάσκει επίσης στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ- ΕΜΠ, «Athens MBA».