5μηνο Πρόγραμμα
Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης
στο #fintech

Μάθε για το be finnovative 3.0

ΔΟΜΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΝΕ ΤΗΝ FINTECH ΙΔΕΑ ΣΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (#FINTECH).

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, mentoring, coaching, τεχνική υποστήριξη και resources, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κύκλο 5 μηνών που φέρνει κοντά νέους με ιδέες και όραμα, επιχειρήσεις, έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και δικτυώνει την αγορά με φρέσκιες και καινοτόμες ιδέες. • 16 OCT 2018
  OPEN FINTECH DAY & OPEN CALL START

 • 30/11-02/12
  CROWDHACKATHON FINTECH 3.0

 • 14 JAN 2019
  OPEN CALL END

 • 25 JAN 2019
  SELECTION DAY

 • 31 JAN 2019
  PROGRAM START

 • 13 JUN 2019
  DEMO DAY

26

ΟΜΑΔΕΣ

95

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

3

ΚΥΚΛΟΙ

50

ΜΕΝΤΟΡΕΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε ομάδες που έχουν έτοιμο MVP /
prototype στο πεδίο του fintech.

Απευθύνεται σε ομάδες με τεχνικά και business
skills.

Απευθύνεται σε ομάδες με όραμα και πάθος για μια νέα εποχή στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες!

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Το Πρόγραμμα προσφέρει παροχές σε ωφελούμενους, όπως:

MENTORING

Ουσιαστική καθοδήγηση και συμβουλευτική πάνω στο επιχειρηματικό μοντέλο σας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ MVP

Tαχεία ανάπτυξη για τεκμηριωμένα οικονομικά βιώσιμες ιδέες

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.000 ευρώ σε κάθε ομάδα που ολοκληρώνει το πρόγραμμα

OPEN BANK API

Υποστήριξη σχετικά με τα ΑΡΙ της Εθνικής Τράπεζας

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Διασύνδεση με έμπειρα στελέχη του fintech οικοσυστήματος

ΓΡΑΦΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παροχή σύγχρονων υποδομών με ευχάριστο περιβάλλον

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Ενδεχόμενο συνεργασίας και διεξαγωγής πιλοτικού PoC με την Εθνική Τράπεζα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πρόσβαση σε πιθανούς επενδυτές και early-stage funds
ΜΕΝΤΟΡΕΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ.
Δείτε περισσότερους μέντορες

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Με 2 γραμμές τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας του be finnovative
 • Τι είναι το Fintech;
 • Ποιο πρόβλημα επιχειρούμε να λύσουμε με τον be finnovative;
 • Γιατί τώρα;
 • Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή των ομάδων;
 • Πέρα από χώρους και γραφεία, τι άλλες υπηρεσίες παρέχονται;
 • Τι είναι το API Sandbox;
 • Θα πρέπει να παρακολουθούμε το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες συχνά;
 • Μπορούμε να συμμετέχουμε από απόσταση;
 • Εάν συμμετέχω, θα πρέπει να το αναφέρω σε παρουσιάσεις του προϊόντος μου;
 • Χρειάζεται να δώσουμε ποσοστό από την εταιρία που θα δημιουργηθεί;
 • Υπάρχει συμφωνητικό εχεμύθειας για την ιδέα που θα υποβάλω (NDA);
 • Αν μια ομάδα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από κάποιο φορέα μπορεί να συμμετέχει;
 • Πόσοι μπορούν να συμμετέχουν σε μία ομάδα (αριθμός μελών ομάδας);
 • Πόσες ομάδες ή εταιρίες θα έχουν δυνατότητα να λάβουν μέρος;
 • Θα πληρώσω κάτι για να συμμετέχω;
 • Ποια η διαφορετικότητα που έχει αυτός ο επιταχυντής επιχειρηματικών ιδεών;
 • Δεν έχω ομάδα, μπορώ να συμμετέχω;
Στο πλαίσιο του προγράμματος τα μέλη των ομάδων πρέπει να προέρχονται από διαφορετικά και συμπληρωματικά επιστημονικά / γνωστικά πεδία και με ώριμη πρόταση σε σχέση με την ανάπτυξη επιχειρηματικού και τεχνολογικού μοντέλου στον τομέα του fintech.
Fintech ονομάζουμε έναν νέο οικονομικό κλάδο ο οποίος αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογιών, υπηρεσιών και προϊόντων προκειμένου να γίνουν πιο αποδοτικές οι χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες. Βασική παράμετρος είναι η χρήση νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μέσων που παρέχονται σήμερα. Το fintech  επηρεάζει άμεσα τον τραπεζικό τομέα αλλά και άλλους τομείς όπως τις ασφάλειες, το εμπόριο κοκ. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά θεματικοί τομείς, αγορές και τυπολογίες.   Θεματικοί τομείς
 • Χρηματικές συναλλαγές (π.χ. digital wallets, peer-to-peer payments)
 • Επενδύσεις (π.χ. equity crowdfunding and Peer-to-peer lending )
 • Δάνεια και Χρηματοδοτήσεις (π.χ. crowdfunding, micro-loans and credit facilities)
 • Ασφάλειες (π.χ. διαχείριση ρίσκου, διαχείριση πόρων - αγαθών - υπηρεσιών)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταδεδομένα για παραγωγή γνώσης (πχ. big data analytics and predictive modeling)
 • Υποδομές (πχ. security)
Τμήματα αγοράς που απευθύνεται
 • Retail banking
 • Corporate banking
 • Private banking
 • Life insurance
 • Non life insurance
 • Εcommerce
Τυπολογίες αγοράς Οπτικές αγοράς
 • Bank/insurer
 • Non-bank/insurer – bank/insurer-cooperation
Πηγές: http://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp https://www.wikiwand.com/en/Financial_technology http://www.fintechinnovators.com/
Ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας είναι δημιουργώντας βιώσιμες επιχειρήσεις που θα μπορούν να έχουν εξωστρέφεια και διεθνή προσανατολισμό. Η τεχνολογία ως οριζόντιος μοχλός ανάπτυξης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων με δυνατότητα κλιμάκωσης (scale up). Έτσι, καλές ιδέες, μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε χρήσιμα και κερδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες με διεθνή απήχηση. Το be finnovative υποδέχεται καινοτόμες ιδέες και ομάδες με μεράκι και τους δίνει τα εφόδια να αποτιμήσουν εάν το προϊόν τους μπορεί να είναι βιώσιμο και να κάνει scale up. Εάν ναι, τότε μια ιδέα θα μετατραπεί σε κερδοφόρα επιχείριση, θα δημιουργεί αξία, καινοτομία, θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομίας και της κοινωνίας.
Υπάρχουν σήμερα πολλές νέες τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών, όπως είναι η κρυπτογραφία, η τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογίες επικοινωνιών και διαδικτύου, κοκ. Όταν η τεχνολογία συμπιέζει το κόστος παραγωγής αξίας πάνω από 30%, τότε στο συγκεκριμένο κλάδο δημιουργούνται ριζικές μεταβολές. Εάν λάβουμε υπόψη μας και τη δυναμική που δημιουργείται από την έλευση αυτών των τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια στο χώρο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις συνήθειες των millennials και τις νέες τάσεις σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία (alternative financial models), καταλήγουμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, τεχνολογικές και επιχειρησιακές για ριζικές αλλαγές στον κλάδο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών. Η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να χτίσει και να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τομέα του fintech, συμβάλλοντας ενεργά στην δημιουργία νέων καινοτόμων βιώσιμων επιχειρήσεων και τελικά στη βελτίωση της οικονομίας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των ομάδων και την τελική βαθμολογία στο Selection Day είναι:
 • Ποιότητα ομάδας: Πόσο συμπληρωματικές είναι οι δεξιότητες των μελών της ομάδας, ο βαθμός αφοσίωσης στο στόχο και η αντίληψη που υπάρχει για την υλοποίηση της ιδέας. Πόσο είναι έτοιμη η ομάδα και η λύση για εμπορική ή άλλου είδους αξιοποίηση / εκμετάλλευση και ειδικότερα για την Tράπεζα (βαρύτητα 40%).
 • Innovation: Επιχειρησιακή και τεχνολογική καινοτομία, βαθμός μοναδικότητας, χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών. (βαρύτητα 30%)
 • Ωριμότητα και βιωσιμότητα: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου. Πόσο βιώσιμο είναι και ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης και προσέγγισης πελατών στο προτεινόμενο επιχειρησιακό μοντέλο. (βαρύτητα 30%)
Το άριστα της βαθμολογίας είναι το 100. Διαβάστε τη διαδικασία επιλογής εδώ
Εξειδικευμένα μαθήματα, ειδικές θεματικές ημερίδες, ατομικές επαφές με τραπεζικά στελέχη και μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες από τους υποστηρικτές του προγράμματος, ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης και αξιολόγησης της υπηρεσίας με σκοπό την τεκμηριωμένη μάθηση, πόροι, χρηματοδότηση, ευκαιρίες χρηματοδότησης και δικτύωσης και συμβόλαια με την Τράπεζα.
Είναι πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον για χρήση τραπεζικών δεδομένων χωρίς να επηρεάζει την πραγματική λειτουργία των τραπεζικών υποδομών. Μπορείτε να πειραματιστείτε ελεύθερα!
Ναι, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχετε σε όλες τις δραστηριότητες.
Εξετάζεται ανά περίπτωση!
Οι ομάδες που θα συμμετέχουν και θα ωφεληθούν, καλό είναι να το αναφέρουν σε δημόσιες παρουσιάσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα αναπτύξουν.
Όχι. Ο be finnovative είναι impact accelerator. Το κόστος λειτουργίας του έχει διασφαλιστεί από την Εθνική Τράπεζα και τους υποστηρικτές του προγράμματος.
Δεν προβλέπεται συμφωνητικό εχεμύθειας. Κατά την άποψή μας δεν έχει τόσο σημασία η ιδέα, αλλά η υλοποίησή της. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο πρόγραμμα. Συνήθως, μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης, η ιδέα αλλάζει και προσαρμόζεται στις ανάγκες της πραγματικής αγοράς. Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι τα στοιχεία της πρότασης δεν θα διατεθούν σε κανέναν άλλον εκτός από τους αξιολογητές και τους υπεύθυνους του προγράμματος.
Φυσικά. Θα πρέπει να το αναφέρει στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.
Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από ένα (1) έως πέντε (5) άτομα. Tα μέλη πρέπει να έχουν συνδυαστικά γνώσεις design διεπαφών, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών web και κινητών συσκευών καθώς και γνώση του θέματος στο οποίο αφορά το πρόγραμμα, όπως ανάλυση επιχειρησιακών εφαρμογών και συστημάτων, οικονομικά, marketing κοκ. Διαβάστε περισσότερα εδώ 
Σε κάθε κύκλο θα μπορούν να συμμετέχουν περίπου
15 -16 ομάδες. Μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, ομάδες ή εταιρίες. Σε περίπτωση εταιριών δεν θα πρέπει να έχουν άνω των 3 κλεισμένων χρήσεων.
Όχι. Εφόσον μια ομάδα επιλεγεί να συμμετέχει δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα, ούτε επιβαρύνεται με κάποιο κόστος.
Βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον be finnovative σε σχέση με άλλες αντίστοιχες προσπάθειες είναι: Κάνουμε focus στα skills των ομάδων και τη βελτίωσή τους και όχι μόνο στις γνώσεις. Εκτός από το αποτέλεσμα, έχει μεγάλη σημασία η διαδρομή. Δίνουμε έμφαση στο crowd (πλήθος). Το crowd είναι ο νέος incubator για τις startups. Εφαρμόζουμε μεθοδολογίες crowdevaluation, crowdinnovation και crowdfunding. Είναι impact accelerator, δηλαδή οι συμμετέχοντες δεν υποχρεώνονται να δώσουν κάτι ανταποδοτικά στους διοργανωτές. Στηρίζεται από χορηγούς και υποστηρικτές που επιστρέφουν μέρος της επιτυχίας τους πίσω στην κοινωνία, για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Παρέχεται το API της Τράπεζας ώστε οι συμμετέχοντες να δουλεύουν σε πραγματικές συνθήκες. Υπάρχει κορυφαίο επίπεδο μεντόρων με μεγάλη εμπειρία. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργασίες με το εξωτερικό. Εξασφαλίζουμε χρήσιμους πόρους για τους συμμετέχοντες, σε υπηρεσίες και χρήματα. Στοχεύουμε στην διασύνδεση με μεγάλο δίκτυο υποστηρικτών για την ανάπτυξη συνεργειών.
Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή μέσω ομάδων. Εάν είσαι developer, designer και γενικότερα έχεις τεχνικές γνώσεις αλλά δεν έχεις κάποια ιδέα για fintech, ή έχεις κάποια ιδέα αλλά δεν έχεις τεχνικές γνώσεις για να την υλοποιήσεις ούτε έχεις ομάδα που να έχει developer, μπορείς να έρθεις σε match-making workshop και να συμμετέχεις σε κάποια ομάδα.
Σε κάθε περίπτωση μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας δηλώνοντάς το.

SUPPORTING NETWORKAFFILIATION NETWORKFUND PARTNERS