Σταύρος Πέτρουλας

Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών & Εναλλακτικών Δικτύων, Εθνική Τράπεζα

Ο Σταύρος Πέτρουλας εργάζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών Δικτύων στην Εθνική Τράπεζα το Φεβρουάριο 2014, έχοντας την ευθύνη του e-Business για τους Τομείς Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Call Centre της Τράπεζας.

Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα τον Ιανουάριο του 2008, στον τομέα Συναλλακτικής Τραπεζικής για την υλοποίηση λύσεων Β2Β εκκαθάρισης συναλλαγών. Από το 1997 έως το 2007 εργάστηκε στην EFG Eurobank Ergasias σε θέσεις στο χώρο των Κεντροποιημένων Εργασιών (Operations) και εν συνεχεία του e-Business. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1994 ως σύμβουλος στη διεθνή εταιρεία Andersen Consulting σε έργα υλοποίησης εφαρμογών σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες.

Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Μηχανική Πολυμερών από το Cranfield Institute of Technology (U.K.).