ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

powered by

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΝΕ ΤΗΝ FINTECH ΙΔΕΑ ΣΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΩΝ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (#FINTECH).


Συμβουλευτικές υπηρεσίες, mentoring,
coaching, τεχνική υποστήριξη και
resources, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο
κύκλο 6 μηνών που φέρνει κοντά νέους
με ιδέες και όραμα, επιχειρήσεις, έμπειρα
στελέχη επιχειρήσεων και δικτυώνει την
αγορά με φρέσκιες και καινοτόμες ιδέες.

ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
30.11.2017
ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ 2018
1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣIOYNIOΣ 2018
DEMO DAY

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Το Πρόγραμμα προσφέρει παροχές σε ωφελούμενους, όπως:

ΩΡΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δημιουργικός και συνεργατικός
χώρος εργασίας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σχετικά με την ανάπτυξη ιδεών,
τεχνολογικών λύσεων, νέων εταιριών κ.α.

ΠΟΡΟΙ

Συμβουλευτική, cloud υπηρεσίες
και τεχνολογική υποστήριξη

ΑΝΑΠΤΥΞΗ MVP

Ταχεία ανάπτυξη για τεκμηριωμένα
οικονομικά βιώσιμες ιδέες

OPEN BANK API

Διενέργεια συναλλαγών μέσω
του API της Εθνικής Τράπεζας

SANDBOX

Διαχείριση τραπεζικών δεδομένων
σε πραγματικό χρόνο

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Διασύνδεση με καταξιωμένους
διεθνείς επιταχυντές και στελέχη

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Αρχική χρηματοδότηση και
πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια
ΜΕΝΤΟΡΕΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΣ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Τι είναι το Fintech;
 • Ποιο πρόβλημα επιχειρούμε να λύσουμε με τον be finnovative;
 • Γιατί τώρα;
 • Τι θα κάνουμε στο 3ήμερο be finnovative BootCamp;
 • Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή των ομάδων;
 • Πώς θα γίνει η επιλογή των ομάδων;
 • Πέρα από χώρους και γραφεία, τι άλλες υπηρεσίες παρέχονται;
 • Τι είναι το API Sandbox;
 • Θα πρέπει να παρακολουθούμε το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες συχνά;
 • Αν η ιδέα μου περάσει στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης τι θα κάνουμε στο 3ήμερο BootCamp;
 • Μπορούμε να συμμετέχουμε από απόσταση;
 • Εάν συμμετέχω, θα πρέπει να το αναφέρω σε παρουσιάσεις του προϊόντος μου;
 • Χρειάζεται να δώσουμε ποσοστό από την εταιρία που θα δημιουργηθεί;
 • Υπάρχει συμφωνητικό εχεμύθειας για την ιδέα που θα υποβάλω (NDA);
 • Αν μια ομάδα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από κάποιο φορέα μπορεί να συμμετέχει;
 • Πόσοι μπορούν να συμμετέχουν σε μία ομάδα (αριθμός μελών ομάδας);
 • Πόσες ομάδες ή εταιρίες θα έχουν δυνατότητα να λάβουν μέρος;
 • Θα πληρώσω κάτι για να συμμετέχω;
 • Ποια η διαφορετικότητα που έχει αυτός ο επιταχυντής επιχειρηματικών ιδεών;
 • Δεν έχω ομάδα, μπορώ να συμμετέχω;
Fintech ονομάζουμε έναν νέο οικονομικό κλάδο ο οποίος αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογιών, υπηρεσιών και προϊόντων προκειμένου να γίνουν πιο αποδοτικές οι χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες. Βασική παράμετρος είναι η χρήση νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μέσων που παρέχονται σήμερα. Το fintech  επηρεάζει άμεσα τον τραπεζικό τομέα αλλά και άλλους τομείς όπως τις ασφάλειες, το εμπόριο κοκ Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά θεματικοί τομείς, αγορές και τυπολογίες. Θεματικοί τομείς
 • Χρηματικές συναλλαγές (π.χ. digital wallets, peer-to-peer payments)
 • Επενδύσεις (π.χ. equity crowdfunding and Peer-to-peer lending )
 • Δάνεια και Χρηματοδοτήσεις (π.χ. crowdfunding, micro-loans and credit facilities)
 • Ασφάλειες (π.χ. διαχείριση ρίσκου, διαχείριση πόρων - αγαθών - υπηρεσιών)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μέταδεδομένα για παραγωγή γνώσης (πχ. big data analytics and predictive modeling)
 • Υποδομές (πχ. security)
Τμήματα αγοράς που απευθύνεται
 • Retail banking
 • Corporate banking
 • Private banking
 • Life insurance
 • Non life insurance
 • ecommerce
Τυπολογίες αγοράς Οπτικές αγοράς
 • Bank/insurer
 • Non-bank/insurer – bank/insurer-cooperation
Πηγές: http://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp https://www.wikiwand.com/en/Financial_technology http://www.fintechinnovators.com/
Ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας είναι δημιουργώντας βιώσιμες επιχειρήσεις που θα μπορούν να έχουν εξωστρέφεια και διεθνή προσανατολισμό. Η τεχνολογία ως οριζόντιος μοχλός ανάπτυξης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων με δυνατότητα κλιμάκωσης (scale up). Έτσι, καλές ιδέες, μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε χρήσιμα και κερδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες με διεθνή απήχηση. Ο be finnovative υποδέχεται καινοτόμες ιδέες και ομάδες με μεράκι και τους δίνει τα εφόδια να αποτιμήσουν εάν το προϊόν τους μπορεί να είναι βιώσιμο και να κάνει scale up. Εάν ναι, τότε μια ιδέα θα μετατραπεί σε κερδοφόρα επιχείριση, θα δημιουργεί αξία, καινοτομία, θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομίας και της κοινωνίας.
Υπάρχουν σήμερα πολλές νέες τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών, όπως είναι η κρυπτογραφία, η τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογίες επικοινωνιών και διαδικτύου, κοκ. Όταν η τεχνολογία συμπιέζει το κόστος παραγωγής αξίας πάνω από 30%, τότε στο συγκεκριμένο κλάδο δημιουργούνται ριζικές μεταβολές. Εάν λάβουμε υπόψη μας και τη δυναμική που δημιουργείται από την έλευση αυτών των τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια στο χώρο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις συνήθειες των millennials και τις νέες τάσεις σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία (alternative financial models), καταλήγουμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, τεχνολογικές και επιχειρησιακές για ριζικές αλλαγές στον κλάδο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών. Η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να χτίσει και να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τομέα του fintech, συμβάλλοντας ενεργά στην δημιουργία νέων καινοτόμων βιώσιμων επιχειρήσεων και τελικά στη βελτίωση της οικονομίας.
Θα δουλέψουμε με τις ομάδες που προκρίθηκαν στο 1ο στάδιο αξιολόγησης ώστε να προσεγγίσουμε την ιδέα τους σε δύο βασικές κατευθύνσεις: την κατανόηση του προβλήματος και της δημιουργίας λύσης. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να βρούμε την τεκμηριωμένη μάθηση μέσα από αποδείξεις. Οι βασικές αρχές της μεθοδολογικής προσέγγισης είναι: Κατανόηση του προβλήματος, Παρατήρηση των χρηστών, Κατανόηση των ευρημάτων - αποτελεσμάτων, Παραγωγή νέων ιδεών, Δημιουργία πρωτοτύπου - πειραματισμός, Δοκιμές, υλοποίηση, βελτίωση. Στο τέλος της 3ης μέρας θα γίνει παρουσίαση των ιδεών - ομάδων στην κριτική επιτροπή καθώς και σε κοινό. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από το διαδίκτυο με live streaming. Στο BootCamp θα έρθουμε σε πρώτη επαφή με τις ομάδες, τις ιδέες τους, το όραμά τους και το πάθος που έχουν για την ιδέα τους. Θα τρέξουμε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα - μικρογραφία της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσουμε στο 6μηνο πρόγραμμα του επιταχυντή. Θα βοηθήσουμε τις ομάδες να ωριμάσουν την ιδέα τους. Τέλος, θα γίνει δημόσια παρουσίαση όλων των ιδεών και αντίστοιχα θα βαθμολογηθούν από την κριτική επιτροπή και το κοινό.
Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των ομάδων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα είναι: Impact: Πόσο επηρεάζει την αγορά που απευθύνεται, σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, εάν έχει επιχειρηματικό ή/και κοινωνικό ενδιαφέρον κοκ.. Innovation: Επιχειρησιακή και τεχνολογική καινοτομία, κίνητρα χρήσης, τεχνολογίες. Ωριμότητα: Πόσο είναι έτοιμη η ομάδα και η λύση για εμπορική ή άλλου είδους αξιοποίηση / εκμετάλλευση και ειδικότερα για την Tράπεζα. Βιωσιμότητα: Πόσο είναι βιώσιμο το προτεινόμενο επιχειρησιακό μοντέλο. Κάθε κριτήριο έχει βαρύτητα 25% και η βαθμολογία είναι από 0 - 100.
Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στον 1ο κύκλο του be finnovative θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής αίτησης, η οποία θα είναι διαθέσιμη από 1η έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016. Εκεί θα περιγράψετε την ιδέα σας, την ομάδα σας και άλλα χρήσιμα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να δούμε την αξία της. Οι 16 καλύτερες προτάσεις μαζί με τις 4 ομάδες που διακρίθηκαν στο NBG #fintech crowdhackathon (εφόσον το επιθυμούν) θα προκριθούν σε ένα τριήμερο BootCamp, το οποίο θα γίνει από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου. Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου θα γίνει παρουσίαση στο κοινό και στην κριτική επιτροπή των προτάσεων. Θα επιλεγούν καλύτερες ομάδες, οι οποίες - μέχρι 10 - θα περάσουν στον 1ο κύκλο επιχειρηματικής επιτάχυνσης.  
Εξειδικευμένα μαθήματα, ειδικές θεματικές ημερίδες, ατομικές επαφές με τραπεζικά στελέχη και μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες από τους υποστηρικτές του προγράμματος, ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης και αξιολόγησης της υπηρεσίας με σκοπό την τεκμηριωμένη μάθηση, πόρους, χρηματοδότηση, ευκαιρίες χρηματοδότησης και δικτύωσης και συμβόλαια με την Τράπεζα.
Είναι πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον για χρήση τραπεζικών δεδομένων χωρίς να επηρεάζει την πραγματική λειτουργία των τραπεζικών υποδομών. Μπορείτε να πειραματιστείτε ελεύθερα!
Ναι, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχετε σε όλες τις δραστηριότητες.
Οι ομάδες των οποίων οι προτάσεις θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα συμμετέχουν σε ένα ειδικό πρόγραμμα τριών ημερών (BootCamp). Εκεί, με τη βοήθεια μεντόρων, θα βελτιστοποιήσουν την ιδέα τους και θα την παρουσιάσουν στο τέλος στους κριτές και το κοινό. Κατόπιν της βαθμολογίας που θα λάβουν, θα προκριθούν μέχρι 10 στον κύκλο επιτάχυνσης.
Όχι. Χρειάζεται οπωσδήποτε φυσική παρουσία στις δράσεις του προγράμματος, τουλάχιστον των περισσότερων μελών της ομάδας.
Οι ομάδες που θα συμμετέχουν και θα ωφεληθούν καλό είναι να το αναφέρουν σε δημόσιες παρουσιάσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα αναπτύξουν.
Όχι. Ο be finnovative είναι impact accelerator. Το κόστος λειτουργίας του έχει διασφαλιστεί από την Εθνική Τράπεζα και τους υποστηρικτές του προγράμματος.
Δεν προβλέπεται συμφωνητικό εχεμύθειας. Κατά την άποψή μας δεν έχει τόσο σημασία η ιδέα, αλλά η υλοποίησή της. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο πρόγραμμα. Συνήθως, μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης, η ιδέα αλλάζει και προσαρμόζεται στις ανάγκες της πραγματικής αγοράς. Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι τα στοιχεία της πρότασης δεν θα διατεθούν σε κανέναν άλλον εκτός από τους αξιολογητές και τους υπεύθυνους του προγράμματος.
Φυσικά. Θα πρέπει να το αναφέρει στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.
Κατά κανόνα 2 - 3 άτομα ανά ομάδα είναι ιδανικός αριθμός. Πάνω από πέντε (5) άτομα δεν είναι σίγουρα καλή πρακτική, αλλά δεν απαγορεύεται. Δεν ενθαρρύνεται η ομάδα να αποτελείται από 1 φυσικό πρόσωπο.
Σε κάθε κύκλο θα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 10 ομάδες. Μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, ομάδες ή εταιρίες. Σε περίπτωση εταιριών δεν θα πρέπει να έχουν άνω των 3 κλεισμένων χρήσεων.
Όχι. Εφόσον μια ομάδα επιλεγεί να συμμετέχει δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα, ούτε επιβαρύνεται με κάποιο κόστος.
Βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον be finnovative σε σχέση με άλλες αντίστοιχες προσπάθειες είναι: Κάνουμε focus στα skills των ομάδων και τη βελτίωσή τους και όχι μόνο στις γνώσεις. Εκτός από το αποτέλεσμα, έχει μεγάλη σημασία η διαδρομή. Δίνουμε έμφαση στο crowd (πλήθος). Το crowd είναι ο νέος incubator για τις startups. Εφαρμόζουμε μεθοδολογίες crowdevaluation, crowdinnovation και crowdfunding. Είναι impact accelerator, δηλαδή οι συμμετέχοντες δεν υποχρεώνονται να δώσουν κάτι ανταποδοτικά στους διοργανωτές. Στηρίζεται από χορηγούς και υποστηρικτές που επιστρέφουν μέρος της επιτυχίας τους πίσω στην κοινωνία, για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Παρέχεται το API της Τράπεζας ώστε οι συμμετέχοντες να δουλεύουν σε πραγματικές συνθήκες. Υπάρχει κορυφαίο επίπεδο μεντόρων με μεγάλη εμπειρία. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργασίες με το εξωτερικό. Εξασφαλίζουμε χρήσιμους πόρους για τους συμμετέχοντες, σε υπηρεσίες και χρήματα. Στοχεύουμε στην διασύνδεση με μεγάλο δίκτυο υποστηρικτών για την ανάπτυξη συνεργειών.
Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή μέσω ομάδων. Εάν είσαι developer, designer και γενικότερα έχεις τεχνικές γνώσεις αλλά δεν έχεις κάποια ιδέα για fintech, ή έχεις κάποια ιδέα αλλά δεν έχεις τεχνικές γνώσεις για να την υλοποιήσεις ούτε έχεις ομάδα που να έχει developer, μπορείς να έρθεις σε match-making workshop και να συμμετέχεις σε κάποια ομάδα.
Σε κάθε περίπτωση μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας δηλώνοντάς το.